Arheološki park "Principij"

Mjesto: Rijeka, Hrvatska
Autor: Nenad Fabijanic
Lighting design: Ninoslav Kušter
Godina realizacije: 2015.
Fotografije: Miro Martinić